POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że :

1) administratorem danych osobowych jest Soft PC Parzych Cychol sp.j.
2)
dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych os. z dnia 27.04.2016 r.
3) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych os.
4) dane os. przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych os. jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

A MY PRZEDSTAWIMY CI NASZA OFERTĘ WSPÓŁPRACY